Ваше ім'я:
Поле обовязкове для заповнення
Ваш e-mail:
Ця інформація використовується виключно для надсилання відповіді
Текст питання:
Поле обовязкове для заповнення
Світлана
Доброго дня! Після навчання на курсах підприємців я зареєструвалась підприємцем, отримала разову грошову допомогу на свою діяльність від Центру зайнятості. З бізнесом не вийшло. Підприємницьку діяльність припинила. За яких обставин Центр зайнятості може змусити мене повернути видані кошти - так звану "допомогу"?? Дякую!
Василь Харчук
Шановна пані Світлано! Центр зайнятості дійсно був наділений правом стягувати допомогу на здійснення підприємницької діяльності. Так, Законом України від 28.12.2007 року № 107-VІ статтю 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» було доповнено частиною 3 такого змісту: «Якщо застрахована особа не здійснювала підприємницьку діяльність протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності (за винятком обставин, що унеможливлюють провадження підприємницької діяльності), виплачена сума коштів вважається використана не за призначенням та підлягає поверненню в порядку, установленому спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, державної податкової політики за погодженням з правлінням Фонду». Проте, Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року № 10-рп/2008 таку зміну визнано неконституційною. Відповідне положення закону втратило чинність. Крім того, Наказом Мінпраці від 13.08.2008 № 364/535 визнано таким, що втратив чинність, і наказ, яким затверджувався порядок повернення цієї одноразової виплати. Таким чином, Порядок повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, відсутній, а факт непровадження підприємницької діяльності не може бути розцінений як незаконні видатки коштів Фонду або матеріальна шкода (збитки). Отже, Центр зайнятості на сьогодні не має підстав змусити Вас повернути виплачені кошти.
Оксана
Підкажіть будь-ласка, за яких умов жінка може отримати почесне звання Мати-героїня?
Василь Харчук
Відповідно до Указу Президента України від 29.06.2001 р. почесне звання "Мати-героїня" призначається жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім`ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.
Людмила
Я працюю на державні службі по строковому договорі на місці тимчасово відсутнього працівника. 03 вересня цей працівник виходить на роботу і мене змушують при звільненні ще відробляти 2 тижні. Чи правомірні вимоги адміністрації? Дякую
Василь Харчук
Вимога щодо письмового попередження за два тижні працівником власника або уповноваженого ним органу про звільнення з роботи встановлена частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України у разі розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (за власним бажанням). Враховуючи, що Ви працюєте за строковим трудовим договором, вимога про двохтижневе попередження роботодавця (або, як Ви пишете "відпрацювання") в даній ситуації не поширюється.
Світлана
Доброго дня! У мене до Вас є запитання:чи може жінка, яка виховала 5 дітей віком до шести років, піти на пенсію у 40 років? Дякую.
Василь Харчук
Шановна пані Світлано! Народження та виховання жінкою 5 дітей віком до 6 років НЕ дає права на вихід на пенсію за віком у 40 років. Однак, жінки, які народили п`ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. Крім того, відповідно до пункту 8 частини 1 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" передбачено, що пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється, зокрема, матерям, які народили п`ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку. Отже, Ви маєте право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною. Для призначення цього виду пенсії необхідно звернутися в Рівненську обласну державну адміністрацію.