№2-1275 від 15.05.2015

 

В.о. Голови Фонду
державного майна України
ПАРФЕНЕНКУ Д.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо порушення прав громадян на отримання майнових
акцій при приватизації ПАТ СГП “Шубківське”


Шановний Дмитре Миколайовичу!

До мене, як до народного депутата України, звернулися працівники та пенсіонери ПАТ СГП «Шубківське» (с.Шубків, вул.Незалежності 17, Рівненський р-н., Рівненська обл. 35325) з приводу сприяння в проведенні належного розпаювання земель і майна ПАТ СГП “Шубківське”.

Регіональним відділенням Фонду державного майна України в Рівненській області (далі – регіональне відділення) розпочато процедуру підготовки до продажу об’єкта державної власності агропромислового комплексу «Сільськогосподарське підприємство «Шубківське» на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. №1517-р «Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових кампаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році» та наказу Фонду державного майна України від 22.01.2009 р. №68 «Про затвердження Переліку груп В, Г, та об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році».

Підготовка державного підприємства до продажу проведена у відповідності до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Закону України «Про акціонерні товариства» та прийнято рішення про перетворення «Сільськогосподарського підприємства Шубківське» у публічне акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство «Шубківське» (далі - ПАТ СГП «Шубківське»). Рішення про приватизацію регіональним відділенням прийнято 31.03.2009 року (Наказ регіонального відділення №41 від 31.03.2009р.).

Акт приймання функцій управління майном державного підприємства від Міністерства аграрної політики України до регіонального відділення підписано 20.05.2009 р.

Наказом регіонального відділення від 16.11.2009 р. №160 затверджено план приватизації ПАТ СГП «Шубківське» та його статут. Проведено інвентаризацію та оцінку державного майна, яке передано до статутного капіталу товариства, затверджено Акт оцінки. Статутний капітал товариства затверджено в розмірі 8129207 грн.

Відповідно до затвердженого плану розміщення акцій, державне підприємство приватизується шляхом безоплатної передачі майна працівникам підприємства, пенсіонерам та прирівняним до них особам. Акціонерним товариством складено та затверджено списки осіб, які мають право на безоплатне отримання акцій підприємства. Згідно поданих на момент затвердження плану приватизації списків, право на безоплатне придбання акцій сільськогосподарського підприємства мали 395 чоловік. Станом на 01.05.2015р. в порушення плану приватизації, який передбачав передачу акцій громадянам протягом І –ІІ кварталу 2010р. вони так і не передані цим людям, в живих серед них на сьогодні залишились лише 275 осіб.

Ситуація з безоплатною передачею акцій ускладнюється тим, що ПАТ СГП «Шубківське» не включено до переліку підприємств затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року №127 «Про затвердження переліку підприємств, які підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та операції з безоплатної передачі частки державного майна (акцій) яких працівникам та прирівняним до них особам звільняються від оподаткування», тому режим звільнення від оподаткування ПДВ на операції з безоплатної передачі частки державного майна (акцій) на ПАТ СГП «Шубківське» відповідно до 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 Податкового Кодексу України не поширюється і при отриманні акцій громадяни мають сплатити податок на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків, а це близько 6000 грн. з кожного.

ПАТ СГП «Шубківське» на правах постійного користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва передано земельні ділянки загальною площею 2260 га. Не зважаючи на прийняте 28.08.2014 р. загальними зборами працівників і пенсіонерів товариства рішення про розпаювання землі, люди не можуть отримати і земельні паї, оскільки виходячи з положень Земельного Кодексу України (п.8. Розділу Х (Перехідні положення) право на отримання земельної частки (паю) при приватизації сільськогосподарського акціонерного товариства мають лише акціонери даного товариства, які в ньому працюють, або ж пенсіонери з їх числа. На даний час єдиним акціонером товариства є держава - державна частка акцій в статутному капіталі становить 100%. Таким чином, не виконано вимоги чинного законодавства щодо передачі частки акцій працівникам і пенсіонерам ПАТ СГП «Шубківське».

Відповідно до ст.5, 6 ЗУ “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”, приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств здійснюється шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства або у акціонерні товариства за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених). Працівникам підприємства (організації), що приватизується, та прирівняним до них відповідно до частини першої статті 3 цього Закону особам безоплатно надається частка державного майна (акції), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб.

Тобто, працівники та пенсіонери ПАТ СГП «Шубківське» зіткнулися з проблемою протиправної протидії реалізації їх права на приватизацію майна ПАТ СГП «Шубківське» на безоплатній основі відповідно до чинного законодавства України.

Беручи до уваги вищевказане та велику соціальну напругу навколо зазначеного питання, керуючись Законом України «Про статус Народного депутата України», прошу Вас вжити всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів працівників та пенсіонерів ПАТ СГП «Шубківське», а саме:

1. Ініціювати включення ПАТ СГП «Шубківське» у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року №127 «Про затвердження переліку підприємств, які підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та операції з безоплатної передачі частки державного майна (акцій) яких працівникам і прирівняним до них особам звільняються від оподаткування»;

2. Виконати план приватизації і безоплатно передати акції працівникам та пенсіонерам ПАТ СГП «Шубківське».ї


З повагою,
Народний депутат України Ю. Вознюк
(посв. № 351)


 

Відповідь №10-21-10214(13) від 04.06.2015 року - Голова Фонду державного майна України І.Білоус.